KOSZTORYSOWANIE

Świadczymy usługi związane z wykonywaniem kosztorysów:

  • inwestorskich,
  • powykonawczych,
  • ofertowych,
  • weryfikacji kosztów powykonawczych,
  • sporządzania kosztorysów uproszczonych dla celów kredytowania,

oraz harmonogramów.

Budowa i remont są dużym przedsięwzięciami finansowymi i wymagają ogromnego zaangażowania od inwestora. Zdobycie odpowiedniego finansowania inwestycji, zatrudnienie wykonawców i kierownika budowy, to najważniejsze obowiązki inwestora. By właściwie zaplanować wydatki, dostawy materiałów budowlanych i kontrolę poszczególnych etapów budowy domu, trzeba wykonać harmonogram robót budowlanych i kosztorys inwestorski.

Harmonogram budowlany wraz z kosztorysem to niezbędne dokumenty, dzięki którym zaplanujemy: kiedy i za co będziemy płacić wykonawcom, jaka wysokość środków finansowych będzie nam potrzebna na poszczególnych etapach budowy i jak długo będą trwały prace budowlane. Harmonogram budowlany ułatwia kontrolę prac budowlanych, a samemu inwestorowi ułatwi prawidłowe rozliczanie się z wykonawcami.

Poświęcając odpowiednią ilość czasu na właściwe zaplanowanie inwestycji można uniknąć nieprzewidzianych wydatków, wynikających z uproszczonych metod szacowania kosztów budowy. Szybkie wyliczanie powierzchni domu, na którą mamy środki, odbieranie w pośpiechu projektu i rozpoczynanie budowy domu w momencie, gdy nie jesteśmy do niej przygotowani powoduje, że potrafimy opanować tylko część budowy i narażamy się na spore wydatki.

Koszty wykonania kosztorysu ustalane są indywidualnie dla każdej inwestycji lub remontu.

Copyright (C) 2009 by keid.pl Hosting zapewnia Hosting dla firm